Ny Dovrebane tas i bruk 1.desember

Datoen for å ta i bruk 17 kilometer med nytt dobbeltspor mellom Langset og Kleverud langs sydenden av Mjøsa (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen), er forskjøvet til 1.desember.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Dette betyr samtidig at perioden på tre uker hvor Dovrebanen stenges for arbeider, flyttes tilsvarende. Tidsrommet hvor togene erstattes med buss mellom Eidsvoll og Dombås i hele november.  Trafikken gjenopptas fra første tog tirsdag 1.desember.

Forsinket leveranse
- Årsaken til dette er at leveransen av signal- og sikringsanlegget har blitt forsinket. Når vi utsetter datoen for å ta parsellen i bruk, gir dette oss større trygghet for å komme i mål med signalanlegget, opplyser prosjektleder Anne Braaten i Jernbaneverket.
- Vi skal gjennom omfattende uttesting og godkjenning i forkant av at vi tar dette anlegget i bruk, og det er fortsatt en viss risiko for at det kan dukke opp uforutsette ting, men vi har en stor tro på at anlegget vil bli levert i tide, sier Braaten.

Bakgrunnen for forsinkelsen
Jernbaneverket inngikk i 2012 en rammeavtale for levering av konvensjonelle, elektroniske signal- og sikringsanlegg til nybygde strekninger. Anlegget er utviklet av det multinasjonale franske selskapet Thales og leveres gjennom datterselskapet Thales Norway AS.

Strekningen forbi nye Høvik stasjon og dobbeltsporet Langset-Kleverud blir de to første strekningene i Norge hvor Thales-anlegget skal brukes.
Thales har varslet om en betydelig forsinkelse i sin leveranse til Høvik stasjon, som skulle vært ferdig i desember 2014, men nå vil bli åpnet mot slutten av 2015. Som en konsekvens av dette er det nå blitt klart at også leveransene til Fellesprosjektet blir forskjøvet.

Bedre trafikkavvikling
- Den nye strekningen vil være et viktig bidrag til bedre punktlighet og mer fleksibel trafikkavvikling på Dovrebanen fra første dag med drift på to spor. Hva reisetid angår, må flere dobbeltsporstrekninger bygges ferdig før vi kan hente ut den fulle gevinsten. Når dobbeltspor står ferdig helt fram til Hamar i 2024, vil de raskeste togene bruke under én time på strekningen Hamar-Oslo, opplyser prosjektleder Anne Braaten.  

Flytter andre sporarbeider
Jernbaneverket har planlagt å utføre en rekke sporarbeider på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Dombås i de 23 dagene banen skulle stenges i oktober. Disse arbeidene forskyves tilsvarende i fem uker.

Det nye dobbeltsporet mellom Langset og Kleverud tas i bruk 23. november. (Foto: Hilde Marie Braaten)