Lys i enden av Ulvintunnelen

På Fellesprosjektet ble den aller siste tunnelsalven avfyrt i Ulvintunnelen torsdag 10. april. Arbeidene har pågått siden våren 2012, og endelig er det gjennomtrekk i den 3,9 km lange tunnelen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Tunnelen er ferdig utstøpt fram mot gjennomslaget. (Foto: Geir Dehli)Arbeidene med den lengste jernbanetunnelen på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har i hovedsak blitt utført av JV Veidekke Hochtief, men drivingen av de siste 20 meterne i den søndre tunnelåpningen er nå fullført av Hæhre Entreprenør.
 
– Veidekke Hochtief avfyrte sin siste tunnelsalve onsdag 3. juli i 2013, mens arbeidene i den sydlige delen av tunnelen ble forsinket som følge av konkursen til Alpine Bau. De kom først i gang igjen da Hæhre var på plass som ny entreprenør høsten 2013, forteller teknisk byggeleder i Fellesprosjektet, Anders Aamodt.

Siden dette er et trangt og bratt område med umiddelbar nærhet til både trafikkert E6 og jernbane, har det blitt utført mye arbeid, med blant annet fjelluttak, sikringsarbeid og trafikkomlegginger, før selve tunnelarbeidene kunne starte her.

Spent på gjennomslaget
Fordi man er tett inntil eksisterende jernbane, har sprengningsarbeidene foregått på faste tidspunkter hvor det er luker i togrutene og ingen tog passerer. Hæhres oppdrag med å sprenge og pigge de siste meterne med fjell og å bygge tunnelens søndre portal, skjer i et anleggsområde hvor det er krevende å ferdes og arbeide.

– Vi var spente på om tunnelsalven som var bestilt til klokken 10.50 ville være stor nok til at det ble lys i enden av tunnelen, og samtidig liten nok til å unngå steinsprut på konstruksjonen innenfor, men dette viste seg å gå veldig bra, sier Aamodt.

I og med at den sydlige tunnelåpningen ligger i et trangt og lite publikumsvennlig område og pigge- og sprengningsarbeidene har vært ekstra utfordrende, lå ikke forholdene til rette for en stor publikumsfest på stedet for å feire gjennomslaget.

– Men et knippe ansatte fra Hæhre, Veidekke-Hochtief og Fellesprosjektet var på plass og vi jublet da vi så lyset. På Fellesprosjektets rigg på Langset ble også begivenheten feiret med stor applaus, tale og marsipankake, forteller Aamodt. Dette var det aller siste gjennomslaget på Fellesprosjektet.

Utstøping med membran
Ulvintunnelen inngår i traseen for det nye dobbeltsporet langs Mjøsa. Med sine 3,9 km er dette den lengste tunnelen på Fellesprosjektet og er dimensjonert for en hastighet på 200 km/t.

Fra mars 2011 ble det gjort betydelige forberedende arbeider, før Veidekke-Hochtief startet arbeidet med tunnelen våren 2012. Ca. 500.000 m3 med fjell er sprengt ut siden, noe som utgjør ca. 25.000 turer med lastebil og henger for å frakte massene bort.

Ulvintunnelen er den første jernbanetunnelen i Norge hvor full utstøping med membran er valgt som metode for vann- og frostsikring. Metoden skal sikre vedlikeholdsfrie tunneler ved at man unngår vannlekkasje og drypp som kan skade skinnegangen og tekniske installasjoner. 

Ved utbygging av jernbanetunneler har det i Norge tradisjonelt vært vanlig å bruke sprøytebetonghvelv, det vil si PE-skum som er brannbeskyttet med sprøytebetong. Men flere tunneler har problemer med vannlekkasje fordi man har hatt for dårlige løsninger med sprøytebetonghvelv, og vannlekkasjer ødelegger jernbaneteknisk utstyr.

Totalt vil det gå med ca. 95.000 m2 med både fiberduk og membran – noe som tilsvarer omtrent 14 fotballbaner av hver. Til utstøpingen er forbruket ca. 80.000 m3 med betong.  Hver støpeseksjon er 12 meter lang, og totalt flyttes forskalingsvogna 333 ganger.

Andre jernbanetunneler i Fellesprosjektet som bygges med full utstøpning er Molykkjatunnelen på 586 meter som bygges av Hæhre, og Morstuatunnelen på 158 meter som bygges av Veidekke-Hochtief.

På røysa: I  bakgrunnen sees liningstøpen og entreprisegrensen mellom FP1 og FP2. F.v.: Terje Larsen (tunnelbas Hæhre), Anders Aamodt (teknisk byggeleder Fellesprosjektet), Rune Lien (anleggsleder Hæhre), Svein Ivar Stordalsvold (laster Hæhre) og Asbjørn Lillejordet, (HMS-leder Veidekke).  Foto: Rune Lauknes