Klart for grunnboringer i Vorma

Om kort tid starter Jernbaneverket grunnboringer fra flåte i Vorma mellom Eidsvoll og Minnesund. Dataene som samles inn om grunnforholdene skal brukes i arbeidet med reguleringsplan for nytt dobbeltspor.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Jobben skal gjøres med en borerigg på flåte. Dette bildet fra 2008 viser lignende undersøkelser i Mjøsa i forkant av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. I Vorma skal det brukes en større flåte. (Foto: Jernbaneverket)På nyåret vil Jernbaneverket varsle oppstart av reguleringsprosessen for strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset. Grunnundersøkelsene blir et viktig faktagrunnlag for detaljering av linjevalg, reguleringsarbeid og utarbeidelse av teknisk detaljplan.

- Vi har også gjort grunnboringer i samband med de tidligere planfasene, men det er standard prosedyre at vi supplerer disse med mer detaljerte undersøkelser nå i denne fasen, opplyser prosjektleder Anne Braaten i Jernbaneverket.

- Vi trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også godt utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av byggearbeidene, og det er derfor ingen direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet. Den skal fastsettes gjennom arbeidet med reguleringsplan, påpeker Braaten.

- På denne tiden av året er det stor vannføring i elva, og det er mer skånsomt å bore fra flåte enn å bruke beltegående borerigg på sandbankene når vannstanden er lav om vinteren eller våren, legger hun til.

Grunnundersøkelsene gjøres for Jernbaneverket av firmaet Norconsult Fältgeoteknik AB. Neste år skal det også utføres undersøkelser på land langs den aktuelle strekningen. I forkant kontaktes de aktuelle grunneierne og avtale inngås før undersøkelsene starter.

I høst og vinter gjøres det også grunnundersøkelser på parsellen Kleverud-Sørli nord for Fellesprosjektet. Her bores det bl.a. også fra flåte i samband med planleggingen av ny bru over Tangenvika. For både denne parsellen og Venjar-Eidsvoll-Langset, som begge inngår i Intercity-triangelet, starter arbeid med reguleringsplan nå i vinter med sikte på mulig byggestart i 2018.