Første tunnel i bruk på Fellesprosjektet

Nå går trafikken gjennom det ene løpet av den nye Espa-tunnelen på E6. Dette er den første av seks veg- og jernbanetunneler som tas i bruk på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

De søndre munningene på Espa-tunnelen. (Foto: Bjørgvin Gudjonsson)E6 på Fellesprosjektet bygges med fire felt, og vegtunnelene består derfor av to parallelle løp. På Espa er de to løpene ca. 680 meter lange. Henholdsvis 562 og 507 meter er fjelltunnel, mens resten er bygd som betongkulvert i løsmasser.

Sprengningsarbeidene startet i slutten av september 2012, og fram til juni 2013 ble det totalt avfyrt 260 salver i tunnelene. Siden er det montert vann- og frostsikring med isolerte betongelementer, samt at belysning, ventilasjon og sikkerhets- og styringssystemer har kommet på plass.

Fylkesrekord
Espa-tunnelene er de klart lengste vegtunnelene i Hedmark fylke, og tidligere i høst ble det gjennomført en omfattende redningsøvelse hvor alle nødetatene var involvert.

I første omgang er det kun nordgående trafikk som bruker den nye tunnelen, med en skiltet hastighet på 50 km/t. Snart vil imidlertid også sydgående trafikk ledes vekk fra gamle E6 og inn i tunnelen. Da kan arbeidet med å fjerne gamlevegen starte, hvor terrenget skal tilbakeføres til kulturlandskap. Blant annet rives den gamle brua over juvet i Labbdalen, hvor vegbanen ligger mer enn 40 meter over terrenget.

Espa-tunnelene inngår i grunnarbeidsentreprisen FP3, som utføres av Hæhre Entreprenør AS. Denne omfatter blant annet 9,6 km med ny motorveg, 4,7 km med nytt dobbeltspor og 11,4 km med lokalveg. Kontraktssummen var på over 1,8 milliarder kroner eks. mva.

Åpningsfest i desember
Arbeidene med E6 er nå inne i sluttspurten på det meste av Fellesprosjektet, og i midten av desember er det duket for snorklipping og åpningsmarkering. Unntaket er drøye tre kilometer på begge sider av Korslundtunnelen langt syd på prosjektet, som ikke blir åpnet før i juni. Dette er som følge av konkursen til gigantentreprenøren Alpine Bau i fjor sommer.

Resten av E6 på den sydlige entreprisen FP1, som ble overtatt av Hæhre, åpner som planlagt. Konkursen har heller ikke påvirket sluttdatoen for dobbeltsporet, som etter planen skal åpne 19. oktober 2015.

Utsikt nordover fra over tunnelen.   Til venstre ser vi den gamle vegbrua over Labbdalen, som nå skal rives. (Foto: Bjørgvin Gudjonsson, Statens vegvesen)