Anleggsdrift gir ingen forurensning av betydning i Mjøsa

Anleggsdriften i forbindelse med Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har ikke ført til forurensing av betydning i sentrale deler av Mjøsa. Dette viser undersøkelser gjennomført av NIVA.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Gravearbeidene i Mjøsa har ikke gitt forurensning av betydning. (Foto: Olav Nordli)Norsk institutt for vannforskning (NIVA) overvåker på oppdrag fra Fellesprosjektet biologi og innhold av partikler i sydlige deler av Mjøsa i perioden 2012-2014. Dette fordi den omfattende anleggsdriften kan påvirke vannkvaliteten.

NIVA har konkludert med at anleggsvirksomheten på østsiden av Mjøsa så langt ikke har tilført forurensning av betydning mot sentrale områder av innsjøen.

Undersøkelsene som har blitt gjennomført i 2012 og 2013, har vist at det det ikke var nevneverdige forskjeller i mengder eller sammensetning av planktonalger og dyreplankton i Mjøsas sentrale vannmasser. Det var imidlertid langt større konsentrasjon av alger i 2013 enn i 2012, noe som forklares med flom på forsommeren og en varm sommer. Dette har følgelig ikke noe med Fellesprosjektets aktivitet å gjøre.

Høsten 2013 ble det registrert økende turbiditetsverdier, som betyr at vannet hadde blitt mindre klart, og dårlig vannkvalitet ved Strandlykkja. Dette skyldes antagelig mudringsarbeidene i forbindelse med utbyggingen av jernbanen, men NIVA sine undersøkelser viser at dette ikke har betydning for vannkvaliteten i de sentrale delene av Mjøsa.

22 av 24 kilometer av E6 mellom Minnesund og Labbdalen åpner som en firefelts veg med midtdeler i desember 2014. De siste to kilometrene av E6 og dobbeltsporet jernbane mellom Langset og Kleverud åpner i 2015.