Kart som viser planområdene

I midten av mars kunngjorde Jernbaneverket oppstart av arbeidet med reguleringsplaner for strekningene Venjar-Eidsvoll- Langset, samt Kleverud-Sørli. Her finner du planavgrensningskart for disse parsellene.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Utsnitt av kartet for stekningen Venjar-Eidsvoll stasjon.De stiplede linjene på kartene viser omfanget av planområdet for de reguleringsplanene som nå skal utarbeides. Klikk på lenkene under for å laste ned kartene, som er i pdf-format. Hvert kart er på ca. 15 Mb.

Venjar-Eidsvoll stasjon (4 km)
Del 1:  Venjar - Ålborgvegen
Del 2: Ålborgvegen - Eidsvoll stasjon

Eidsvoll - Langset (9 km)
Del 1: Eidsvoll stasjon - Kråkvål
Del 2: Kråkvål - Langset

(Kleverud) - Espa - Sørli (16 km)
Del 1: Espa- Olstad
Del 2: Olstad - Sørli

For strekningen Kleverud-Espa (den 3,1 km lange Hestnestunnelen) foreligger det godkjent reguleringsplan fra 2010.