Togstopp mellom Larvik og Skien helgen 22. – 25. april

Helgen 22. – 25. april blir det full togstopp mellom Larvik og Skien. I den forbindelse vil Jernbaneverket utføre døgnkontinuerlige arbeider vi ikke kan få gjort så lenge det går tog. Det blir buss for tog i denne perioden.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Les mer om trafikkavviklingen hos NSB 

Arbeidene som skal utføres er blant annet:

 • Montering av kontaktledning (KL) på Bjørntvedt sidespor
 • Justering av kontaktledningsanlegget
 • Lasking og sveising av sporet
 • Innlegging av sporveksel, samt noe arbeid med KL
 • Bygge 30 meter spor inkl. sporsperre, fylle ballast, mellomsveis
 • Pakking av spor

Signalarbeider:

 • Koblingsarbeider i forbindelse med ny signalkiosk
 • Montering og justering av drivmaskiner til sporveksel
 • Montering og justering sporsperre

Boring av jordspyd på Vallermyrene:

 • Implenia (entreprenør) skal bore 2 stykk jordspyd på Vallermyrene

Riving av kontaktledning spor 3 på Porsgrunn stasjon:

 • Rive kontaktledning over spor 3
 • Omkobling av reservestrømtrafo og KL-bryter

Jerbaneverket infrastruktur:

 • Bygging og montering av kontaktledningsanlegg