Se Farriseidet - Porsgrunn fra lufta

Mandag 26. oktober sendte vi Anne Mette Storvik ut på ny helikoptertur for å fotografere prosjektet fra luften. Her kan dere se bildene fra oktober 2015.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Det er i overkant av tre år siden daværende Samferdselsminister Marit Arnstad tok turen til Porsgrunn for å markere anleggstart for Farriseidet - Porsgrunn prosjektet. Mye har skjedd på tre år, og traseen er nå godt synlig på hele strekningen.

Åtte av ti bruer er ferdig støpt. Alle tunnelene, syv tunneler med samlet lengde på 15 km, er ferdig drevet. I seks av tunnelene er betongelementene som utgjør vann- og frostsikring ferdig montert, det er kun Eidangertunnelen som har igjen noen elementer å montere.

Etterarbeider og klargjøring for jernbanetekniske arbeider pågår for fullt, og det er ventet at jernbanetekniske arbeider starter opp ved årsskiftet. Nesten alle jernbanetekniske entreprenører er kontrahert, det gjenstår kun avrop på rammeavtalen for signal med Thales. Denne prosessen er i oppstartsfasen.

- Vi har god kontroll på økonomi og fremdrift og syntes at entreprenørene våre gjør en kjempejobb med tanke på hvor stort dette prosjektet er, og at det er en del kompliserte løsninger. Vi ønsker også å trekke frem den gode jobben som blir lagt ned i HMS og SHA arbeid i prosjektet, forteller prosjektsjef Lars Tangerås.

-Vi har ikke hatt noen alvorlige skader så langt, og vi har nå en H1-verdi på 2,8, det er godt under kravet som er 4,0. H1-verdi er et måltall på  antall fraværsskader pr. millioner timer. Dette skyldes at både Jernbaneverket og våre entreprenører har stort fokus på sikkerhet på arbeidsplassen og vi jobber kontinuerlig med dette, forteller en fornøyd prosjektsjef.