Offentlig plan

Bane NOR har varselet oppstart av detaljregulering for kryssingsspor Galterud, Huvnes – Gulli i Kongsvinger kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hensikten med planarbeidet er å etablere kryssingsspor øst for nedlagte Galterud stasjon for å øke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen. Kryssingssporet vil etableres nord for hovedsporet. For å få plass til sporet foreslås det en utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m.

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 23. november 2019.

For mer informasjon om planarbeidet se Nes kommune sine hjemmesider: https://www.kongsvinger.kommune.no/category21838.html

Det planlegges et åpent informasjonsmøte om planen rettet mot grunneiere i planområdet, naboer og andre interesserte. Tid og sted vil avklares senere, berørte parter vil bli invitert.