Offentlig plan

Bane NOR har varslet oppstart av detaljregulering for kryssingsspor på Bodding i Nes kommune.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hensikten med planarbeidet er å etablere kryssingsspor nord for Bodung holdeplass for å øke kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen.

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 7. desember 2019.

For mer informasjon om planarbeidet se Nes kommune sine hjemmesider: https://www.nes-ak.kommune.no/aktuelt/varsel-om-oppstart-av-detaljregulering-for-kryssingsspor-pa-bodding/

Det planlegges et åpent informasjonsmøte om planen rettet mot grunneiere i planområdet, naboer og andre interesserte. Tid og sted vil avklares senere, berørte parter vil bli invitert.