Nattarbeid på Dovrebanen høsten 2019

Bane NOR skal rense massene under sporet på Dovrebanen fra Brøttum til Fåberg. Prosjektet starter i begynnelsen av august og varer til slutten av september 2019.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Renseverket er som en rullende fabrikk på over 500 meter. Foto: Andrea M. Rodriguez

Ballastrensing er et viktig vedlikeholdstiltak for at jernbanesporet skal være sikkert og behagelig å kjøre på. Høsten 2019 står Dovrebanen for tur. Vi starter fra Brøttum mandag 5. august og jobber oss nordover mot Fåberg. Arbeidet skal etter planen være ferdig i slutten av september.

Støyende arbeid

For å påvirke togtrafikken minst mulig starter vi om natten og arbeider fra klokken 05.00 til 13.00. Vi arbeider alle dager i uken.

Arbeidet vil støye en del, og vi beklager ulempene for dere som er naboer til jernbanen. Bane NOR følger retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). Arbeidsmaskinene gjør unna rundt 450 meter for hvert skift, slik at støyen vil flytte seg.

Kontaktinformasjon ved spørsmål

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål til arbeidet eller ønsker alternativ overnatting. Oppgi adressen din, så kan vi si mer nøyaktig når arbeidene kommer til ditt nabolag.

Kontaktpersonene er tilgjengelige mandag til fredag mellom klokken 8.00 og 15.00.

Byggeleder Magne Johan Lillejord, 905 04 987, Magne.Johan.Lillejord@banenor.no
Byggeleder Sverre Bakke, 916 59 351, sverre.bakke@banenor.no
Byggeleder Ole Kristian Forsell, 452 63 169, Ole.Kristian.Forsell@banenor.no

Slik foregår det

Ballastrensing foregår ved at et spesialtog (renseverket) graver opp pukken fra sporet over en strekning på to–tre kilometer, renser den og legger renset pukk tilbake i sporet. Deretter fyller vi på ny pukk for å erstatte masse som er fjernet. Til slutt kjører en pakkmaskin over strekningen og justerer og stabiliserer massene.