Baneservice skal ballastrense for Bane NOR

Tirsdag 6. februar signerte Bane NOR en ny kontrakt med Baneservice AS om ballastrensing på alle jernbanestrekninger. Arbeidet starter opp på Ofotbanen til sommeren.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Bane NOR

Baneservice, som leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet, hadde kontakten også i forrige periode. Kontraktsperioden er tre år.

- Baneservice har levert tjenester til jernbanen gjennom mange år, og vi er glade for at det gode samarbeidet fortsetter, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. 

- Kontraktsverdien er på 386 millioner kroner og dette er den største enkeltkontrakten vi har inngått med Baneservice, legger han til.
 - Vi er meget glade for å komme i mål med denne kontrakten, sier Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice. Kontrakten treffer vår kjernevirksomhet både når det gjelder utstyr og vår faglige spisskompetanse. Den vil styrke vår posisjon som den ledende jernbanetekniske entreprenøren i Norge.

 Sittende: administrerende direktør i Baneservice Ingvild Storås og Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund. Stående fra venstre: prosjektleder Daniel Hatcher og prosjektdirektør Kjetil Nevstad fra Baneservice, og prosjektsjef Kristian Slorbak og prosjektleder Sigbjørn Korsgård fra Bane NOR. Foto: Bane NOR

Ballastrensing blir gjort for å fornye ballasten som sporet ligger i. Etter hvert som årene går blir pukken knust av togtrafikken, og sammen med annen forurensing som for eksempel løv, blir innholdet av finstoffer for høyt. Dette kan gjøre sporet ustabilt og utsatt for feil.

Ballastrenseverket ledsages av en rekke maskiner, blant annet lokomotiv og pukkvogner som frakter vekk massen som graves ut under sporet, pakkmaskin, ballastfordeler, sporstabilisator og et eget pukktog som tilfører ny pukk.

Kontrakten ble tildelt basert på tildelingskriteriene 30 prosent oppdragsforståelse/ løsningsbeskrivelse og 70 prosent totalpris.