Sparer miljø og penger med ny rensemetode

Ballastrenseprosjektet har i år tatt i bruk en ny metode for vasking/rensing av avfall fra ballastrensing. Den nye metoden gjør at opptil 90 prosent av forurensede masser kan gjenbrukes.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hittil har Jernbaneverket brukt mye penger til deponering av ballastavfall når renseverket kjøres. Mye av ballastavfallet inneholder miljøgifter (blant annet tungmetaller og olje) og ofte har eneste løsning vært å sende betydelige mengder til deponi. I tillegg har det vært mangel på deponier.
Derfor har det vært ønskelig at andelen som sendes til deponering skulle reduseres. Entreprenøren Erling Rolstad A/S fra Oppland lanserte en slik løsning i år, hvor ballastavfallet renses for miljøgifter slik at massene kan gjenbrukes. For å holde vannforbruket nede, renses også vannet og gjenbrukes i vaskeprosessen. I filmen kan du se hvordan dette foregår.
Det er første gang Jernbaneverket har i bruk en slik renseprosess og den har ført til reduserte kostnadene for deponi -, transport - og vask med 50 prosent.
I tillegg til miljøgevinsten ved at betydelig mindre forurenset avfall sendes til deponi.