Strekningsvise utviklingsplaner

Jernbaneverket har gjennomført medvirkningsmøter for Gjøvikbanen, Hovedbanens ytterstrekning, Østfoldbanens østre linje, Kongsvingerbanen, Sørlandsbanen fra Kongsberg til Neslandsvatn inkl. Bratsbergbanen og Spikkestadbanen.

Alle innspillene foreligger nå i oppsummeringsrapporter for den enkelte banestrekningen.  Rapportene ligger som vedlegg til høyre i artikkelen.

Kontaktperson i Jernbaneverket er Bodil Riis, telefonnummer Jernbaneverkets sentralbord er 05280.

Jernbaneverket takker for stort engasjement og bred deltakelse!