Nordlandsbanen Stjørdal - Åsen

  • Nordlandsbanen Stjørdal - Åsen

    Her er prosjektbeskrivelse for ny trasé på Nordlandsbanen, strekningen Stjørdal – Åsen med Forbordsfjellet tunnel. Det er startet opp et arbeid med konsekvensutredning og regulering av trasé for dobbeltspor.