Kryssingsspor på Gjøvikbanen

Gjøvikbanen er en enkeltsporet bane med høy belastning. Strekningen sør for Roa har både omfattende persontrafikk og godstrafikken retning Bergensbanen. I denne utredningen presenteres mulige tiltak i form av kryssingsspor for å øke kapasiteten på banen.


Utredningen ble gjennomført høsten 2013 og er vedlagt denne saken.