Utredning Hensetting Østlandet

På denne siden finner du høringsdokumentene til fase 3, slik det er beskrevet i høringsbrevet som er sendt til berørte fylkeskommuner og kommuner.

Et bedre togtilbud gir behov for flere togparkeringsplasser. Det legges opp til flere og lengre tog på Østlandet i årene fremover. Forventet befolkningsutvikling er bakgrunnen for at jernbanenettet skal utvikles videre. Dette gjør det nødvendig å bygge mer hensettingskapasitet samt øke verkstedskapasiteten for vedlikehold av tog.

Jernbaneverket har derfor satt i gang utredningen Hensetting Østlandet der målet er å "tilrettelegge for toghensetting og verkstedsfunksjoner for togmateriell som gjør det mulig å gjennomføre ønsket tilbudsforbedring på kort og lang sikt med bakgrunn i forventet etterspørsel."