Hva skjer?

KVU-en blir kvalitetssikret gjennom ekstern kvalitetskontroll KS1 i 2016

Hva har skjedd?

En kort oversikt over noen av aktivitetene som har blitt gjennomført under utredningsarbeidet.

29. april 2016
Frist for å komme med høringsuttalelse til KVU-en

15. januar 2016
KVU-konferanse for de som skal svare på høringen

26. november 2015
KVU-en ble sendt på høring

23. november 2015
Overrekkelse av KVU Oslo-Navet til oppdragsgiverne

13. august 2015
Prosjekteierne presenterer hovedtrekk fra utredningen, samtidig som Ruter lanserer sin M2016

17. mars 2015
Øyvind Rørslett og presenterer arbeidet på Jernbaneforum 2015

11. februar 2015
Øyvind Rørslett presenterer arbeidet på planfaglig samling for planleggere i Oslo og Akerhus

10. februar 2015
Øyvind Rørslett presenterer arbeidet på BEST-konferansen til Samarbeidsorganet for Osloregionen

28. januar 2015
Terje Grytbakk presenterer arbeidet på Multiconsults Baneseminar 2015

Øyvind Rørslett orienterer om silte konsepter for hovedutvalg for samferdsel og transport i Akerhus fylkeskommune

21. januar 2015
KVU Oslo-Navet v/Øyvind Rørslett og Iver Wien deltar i samarbeidsmøte med Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

20. januar 2015
Øyvind Rørslett orienterer NSB-ledelsen om status for utredningsarbeidet og resultat av silingsprosessen

19. januar 2015
Iver Wien presentererKVU Oslo-Navet for en rekke representanter fra prosjekter vedr. boligbygging og infrastruktur

Øyvind Rørslett status for utredningsarbeidet og resultat av silingsprosessen for "perspektivgruppen" i Ruters arbeid med K2016. 

16. januar 2015
Tore Kåss presenterer status for utredningsarbeidet og resultat av silingsprosessen for faglig koordineringsgruppe i Oslopakke 3

15. januar 2015
Samling for alle rådgiverne tilknyttet KVU Oslo-Navet

15. januar 2015
Øyvind Rørslett presenterer KVU Oslo-Navet for studentene ved erfaringsbasert masterutdanning veg/jernbane (Statens vegvesen og Jernbaneverket)

13. januar 2015
Øyvind Rørslett presenterer status for utredningsarbeidet og resultatet av silingen for Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

6. januar 2015
Terje Grytbakk presenterer KVU Oslo-Navet på konferansen Samferdsel 2015 på Scandic Lerkendal hotel i Trondheim, arrangert av Tekna og NTNU 

4. desember 2014
Iver Wien presenterer utredningsarbeidet for Groruddalens programgruppe

25. november 2014

Terje Grytbakk og Øyvind Rørslett presenterer prosessen med siling av konsepter så langt for interesseforeningen Norsk veg og trafikkfaglig forening (NVTF) 

25. november 2014
Øyvind Rørslett presenterer konseptmuligheter på direktørmøte Fjordbyen hos plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

27. oktober 2014
Øyvind Rørslett presenterer KVU Oslo-Navets problemstillinger på felles jernbanekonferanse for InterCity-utbyggingen og Østlandssamarbeidet. 

6. oktober 2014
Informasjonsmøte mellom prosjekteiere og oppdragsgivere for KVU Oslo-Navet

8.-9. september 2014
Workshop med utenlandske eksperter

1. september 2014
Oppstart for arbeidet med evaluering av konsepter

13. august 2014
Orienteringsmøte med Sporveien T-banen AS

12. august 2014
Seminar for gjensidig orientering med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune 

24. og 25. juni 2014
Seminar med utenlandske eksperter og rådgivere for KVU Oslo-Navet

4. og 18. juni 2014
Verksted II: Konseptutvikling. Idéverksted med inviterte interessenter på Ullevaal Panorama, Ullevaal Stadion

22. mai 2014
Miniverksted med elever på St. Sunniva skole i Oslo

14. mai 2014
Øyvind Rørslett presenterer KVU Oslo-Navet på kvartalsmøte mellom direktøren i NSB og Jernbaneverket

6. mai 2014
KVU-staben og Norconsult arrangerer seminar om samfunnsmål med representanter fra oppdragsgiverne: Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

25. april 2014
Øyvind Rørslett presenterer KVU Oslo-Navet på Nordisk Jernbanesamarbeids generalforsamling

23. april 2014
Øyvind Rørslett presenterer KVU Oslo-Navet for Oslo Arkitektforenings seniorgruppe

22. april 2014
KVU Oslo-Navet deltar i samordningsmøte om utbygging og rehabilitering av Nationaltheateret, hos byrådslederen i Oslo kommune

9. april 2014
Seminar med utenlandske eksperter

8. april 2014
Prosjektleder Terje Grytbakk presenterer KVU Oslo-Navet på Teknas seminar om pågående og kommende arbeid med Nasjonal transportplan

2. april 2014
Heldagsseminar med konsulentene, staben, rådgiverne og styringsgruppa i KVU Oslo-Navet

1. april 2014
Tildeling av konsulentoppdraget "Grunnlag for teknisk-økonomisk plan" (GTØP)

24. mars 2014
KVU-staben møter Oslopakke 3-sekretariatet for oppdatering på status  

20. mars 2014
Prosjektleder Terje Grytbakk presenterer KVU-arbeidet for Helsinki Regional Transport Authority, som er på studietur hos Ruter AS i Oslo

19. mars 2014
Opptartsmøte om transportanalyser for KVU Oslo-Navet. Gjennomgang av krisitske forutsetninger m.m.

28. februar 2014
Verksted I: Behov, mål og krav. Idéverksted med inviterte interessenter på Ullevaal Panorama, Ullevaal Stadion

27. februar 2014
Prosjektleder Terje Grytbakk presenterer KVU-arbeidet for Oslopakke 3s politiske referansegruppe i Oslo Rådhus

12. februar 2014
Tildeling av utredningsoppdraget til konsulent

28. januar 2014
Prosjektleder Terje Grytbakk presenterer KVU-arbeidet for Oppland og Akershus fylker

24. januar 2014
Kommunikasjonsrådgiver Hedda Klemetzen presenterer KVU-arbeidet og videre fremdrift for Østlandssamarbeidet

16. januar 2014
Prosjektleder Terje Grytbakk holder en forelesning i kurset “Strategisk planlegging av infrastruktur”, som er del av den erfaringsbaserte masterutdanningen i veg og jernbane, i regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og NTNU.

Januar 2013
KVU-staben blir fulltallig: seks personer fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS som er tilknyttet prosjektet på heltid eller deltid

Desember 2013
Konseptvalgutredningen legges ut på anbud
Teknisk-økonomiske vurderinger legges ut på anbud

12. desember 2013
Møte med styringsgruppen

21. november 2013 
Prosjektleder Terje Grytbakk holder foredrag for fagutvalget og sekretariatet i Oslopakke 3

20. oktober 2013
Første møte i styringsgruppen. Prosjektet blir formelt etablert og får navnet "KVU Oslo-Navet"

14. august 2013
Prosjektet får sitt mandat