Oppsummering av høringen

Vedlagt denne saken finner du dokumenter fra høringsrunden for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.