Entusiastisk idéverksted ga 17 forslag til ny godsterminal

- Jeg er kjempefornøyd. Verkstedet ble vellykket vurdert ut i fra de fleste forhold. Mange gode forslag kom på bordet etter en stor innsats fra de 80 inviterte fra næringsliv, organisasjoner, togselskap, det offentlige, forskere og politikerne.

- Jeg ble mest imponert over den entusiasme og rett på sak holdning som ble vist. Folk var så godt forberedt til oppgavene, men også samtidig åpne og mulighetssøkende. Den store interessen var slett ikke fordi det er en konfliktfylt utfordring, men fordi dette ikke bare gjelder selve næringslivet, og gjelder like mye for fremtidens areal-, by- og transportutvikling.

Slik oppsummer prosjekteier og leder av Regional utvikling i nord, Lise Nyvold, torsdagens stort anlagte verksted for krav, konsept og lokalisering av nytt logistikknutepunkt for trondheimsregionen. 

 Deltakerlisten rommet stort sett alle berørte parter: Ordførere, politikere, byråkrater, næringsliv, næringsforening, NHO. Kystverket, havnevesenet, SINTEF, fagforeninger, Fylkesmannen, naturvernerne, transportører langs veg og bane. Adresseavisen konkluderte med at ”Jernbaneverket ser ikke ut til å legge opp til noen lettvintløsninger.”

- Næringslivsfolk jeg har snakket med her i dag ønsker seg primært en løsning med både bil, bane og båt, men vi må også ha en plan B om det ikke går. Det viktigste for meg er å få ned CO2-utslippene og å finne gode løsninger for næringslivet. Jeg tror ikke vi finner noen løsning med bare plusser og jeg er spent på hvor utredningen ender, så Trondheims ordfører, Rita Ottervik (Ap), til Adresseavisen under torsdagens møte.

Her er forslagene i tilfeldig rekkefølge:

Øysand, Hell – Muruvik, Brattøra, Børsbergan/Thamshavn, Hell-Muruvik pluss fjellhall i Gevingåsen, Søberg, fjellanlegg Tyholt, Orkanger, Storsand/Midtsand, Meeggen Melhus, Sandmoen, Klæbu, Marienborg fjellhall under Byåsen til Trolla og Brattøra/Heimdal/flere lokaliteter. (veldig delt løsning).

Engasjement og åpne diskusjoner var stikkord for torsdagens gruppearbeid som gikk på krav, konsept og lokalisering av det nye logistikknutepunktet for trondheimsregionen. Foto: Dag Svinsås