Konkurranse på godsterminalene

Jernbaneverket inviterer med dette til søknadsprosess for å bli godkjent som leverandør av terminaltjenester på jernbanegodsterminaler. Denne prosessen gjelder alle godsterminalene i Norge.

Slik blir du leverandør av terminaltjenester

Trinn 1: Søknad om godkjenning

Det er Jernbaneverket som i første omgang godkjenner leverandører av terminaltjenester på generell basis. Du søker om godkjenning på alle godsterminaler i Norge. Den generelle godkjenningen fra Jernbaneverket er første trinn for å få tilgang til å utføre tjenester på våre godsterminaler.
PS! Husk all dokumentasjon.

Trinn 2: Godkjenning som leverandør

(Jernbaneverket har vurdert og godkjent søknaden din.) Prosessen vurderer formelle forhold for den enkelte søker, samt kriterier for de tjenester det søkes godkjenning for. Søkere som godkjennes får et bevis utstedt fra Jernbaneverket som er gyldig i 5 år og gjelder for hele landet. Godkjenningen må brukes innen ett år etter utstedelse, hvis ikke må den fornyes. Etter 5 år må alle godkjenninger fornyes.

PS! Enkelte tilleggskriterier kan bli tillagt over tid. Sørg for å ha oppdatert godkjenning.

Trinn 3: Avtale med togselskap

For å få tilgangsavtale og leiekontrakt på en enkelt terminal, må du ha en avtale med et jernbaneforetak (godstogselskap). Jernbaneforetakene/godstogselskapene velger selv hvilke leverandører de vil benytte og inngå kontrakt med.

Se fullstendig oversikt over jernbaneforetak

Trinn 4: Tilgangsavtale og leiekontrakt

Denne avtalen inngås med Jernbaneverket og regulerer både leie av bygg og arealer, samt generelle forhold for den enkelte terminal. Det inngås separate avtaler for hver terminal.

Les mer om de enkelte terminalene i Network Statement

Søknadsdokumenter

Klikk her for alle dokumenter i søknadsprosessen

Oversikt over godsterminaler

Her finner du oversikt over alle godsterminaler i Norge.

Spørsmål?

Har du spørsmål til søknadsprosessen?

Send en e-post til

terminaler@jbv.no