Nasjonal transportplan 2006 - 2015

I Nasjonal transportplan for 2006 - 2015 har Stortinget prioritert følgende: -Økt kapasitet og frekvens for nærtrafikken i Osloregionen, Stavanger- Bergens og Trondheimsområdet. -Økt kapasitet og redusert reisetid for regiontrafikk på Østlandet. -Økt kapasitet for godstrafikk mellom landsdelene og til/fra utlandet.