NTP: – Et nødvendig vedlikeholdsløft for jernbanen

–Det er gledelig at regjeringen gjennom Nasjonal transportplan for 2010 - 2019 viser stor vilje til å satse på jernbanen sier en fornøyd jernbanedirektør Elisabeth Enger. Hun er særlig fornøyd med den betydelige økningen til vedlikehold.

Nye dobbeltspor skal bygges. (Foto: Øystein Grue)
-Med denne planen vil vi få til en nødvendig opprusting av eksisterende infrastruktur. I tillegg kommer vi i gang med byggingen av nye dobbeltspor rundt de største byene på Østlandet. Begge deler er en forutsetning for at vi skal kunne skape en robust jernbane som gir bedre punklighet og regularitet for de reisende og for godstransportørene, sier Elisabeth Enger.

Høyere hastighet og kortere reisetid

– Vårt mål er at 90 % av alle persontog når endestasjonen i rute. I regjeringens forslag ligger det inne en vedlikeholdsøkning på 55 % sammenlignet med forrige planperiode. Dette, sammen med bygging av kryssingsspor og dobbeltsporet jernbane, vil bidra til økt kapasitet og regularitet i togtrafikken, sier Enger.
–Det er gledelig at regjeringen gjennom NTP viser stor vilje til å satse på jernbanen, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. (Foto: Øystein Grue)

- Dette innebærer at vi også kan nå målet om en dobling av godskapasiteten innen 2020, sier jernbanedirektøren. I løpet av planperioden er det lagt opp til at Jernbaneverket skal bygge 116 km dobbeltspor, 28 km med enkeltspor, og rundt 45 mye kryssingsspor. Sikrer optimal fremdrift - Hvis bevilgningen følger takten som ligger i denne planen, så vil vi være sikret optimal framdrift for prosjektene, avslutter jernbanedirektøren.