Sju dobbeltspor gjennom Hamar

Hamar, Ringsaker og Stange kommuner og Jernbaneverket forbereder planprosessen for nytt dobbeltspor gjennom Hamar. 14 alternative traseføringer er nå blitt sju. Ferdig utredning legges frem i september.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Nå er vi i gang med å beregne kostnader og virkninger av de gjenstående alternativene. vi overleverer utredningen i september, slik at kommunene skal få et godt grunnlag til å starte arbeidet med kommunedelplan, sier prosjektkoordinator Sverre Setvik.

Ideverksted med bred deltagelse

Etter et ideverksted i Hamar 15. november 2012 med deltagelse fra organisasjonsliv, aksjonsgruppe, næringsliv og myndigheter, kom flere alternative traseer og stasjonslokaliseringer inn i bildet.  Etter ideverkstedet var det registert 14 alternative traseføringer, medregnet hovedalternativene fra InterCity-utredningen.  Sju alternativer er silt bort fordi de ikke var gjennomførbare eller var for like alternativ som går videre. To av de nye alternativene fra ideverkstedet er med videre.

Nye alternativer videre

Mer av dagens trase: Både inn mot Hamar, men også ved Koigen slik at en bro eller fylling ute i Mjøsa kan unngås. Dette vil gi krappe kurver og lav hastighet før og etter Hamar, men siden det er naturlig at alle tog skal stoppe i Hamar, bør det ikke ha så mye å si for reisetidene.

Stasjon ved Vikingskipet. Dette alternativet følger nå E6 nordover til Brumunddal i stedet for å gå i tunnel under Furuberget slik de fleste andre alternativ legger opp til. Bru over Åkersvika på skrå over fra Sandvika.

Ikke tunnelstasjon under sentrum

Det er for lite overdekning - fast grunn - til å kunne lage en stasjonsløsning i tunnel under Hamar sentrum. Dersom tunnelstasjon blir aktuelt, er det Ankerskogen som egner seg.