Varsel om endret planavgrensning

Jernbaneverket informerer om at det i forbindelse med pågående planarbeid med detaljregulering med konsekvensutredning for dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad varsles om endret planavgrensning i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8.


Hensikten med å varsle endring av plangrensen er å informere om nye arealer som inkluderes i planarbeidet. Dette er arealer som skal sikre hensyn knyttet til blant annet rømningstunneler, omlegging av teknisk infrastruktur (veger, vann og avløp) og gjennomføring av anlegget. Utvidelsen berører områder flere steder langs strekningen. 

Innspill til endret planavgrensning kan innen 11. desember sendes til
Jernbaneverket c/o Rambøll Sweco ANS
v/ Erik Bjørnson Lunke,
Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Eller via e-post: erik.lunke@ramboll.no- Oversikt - utvidet varsel med eiendommer

- Oversikt - utvidet varsel

- Oversiktskart - anleggsfase

- Oversiktskart - driftsfase

- Avisannonse - utvidet varsling

- Brev - utvidet varsel