Informasjonsmøte om nytt dobbeltspor Haug-Seut

Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte om planlegging av nytt dobbeltspor mellom Haug (Råde) og Seut (Fredrikstad). Møtet holdes torsdag 17. mars kl. 18.00 i Onsøy rådhus.

Jernbaneverket planlegger dobbeltspor på Østfoldbanen. Flyfoto av dagens enkeltspor. Foto: Hilde LillejordI møtet skal Jernbaneverket informere om status for planarbeidet, vise foreløpig forslag til planområde og fortelle om prosessen videre. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Hva: Åpent informasjonsmøte om dobbeltspor Haug-Seut
Når: Torsdag 17. mars kl. 18.00-20.00
Hvor: Onsøy rådhus, Fredrikstad

Grunneiere som omfattes av planprogrammet vil bli kontaktet direkte og invitert til et eget møte så snart Jernbaneverket har en klar avgrensing av planområdet. Dette møtet skal etter planen holdes i løpet av våren 2016.