Engasjement om Mosseskogen

Onsdag 2. mars arrangerte Jernbaneverket informasjonsmøte om hvordan planene med nytt dobbeltspor vil berøre det populære turområdet i Mosseskogen.

Om lag 50 engasjerte mossinger møtte opp i Moss bibliotek for å høre om de kommende utbyggingsplanene for prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad.

- Det var interessant å få innspill fra publikum. Et slikt prosjekt vil naturligvis berøre en del naturområder, og vi ønsker derfor dialog med ulike interessenter om hvordan vi best mulig kan løse dette, sa planleggingsleder offentlig plan Trygve Sørbø Kvarme i Jernbaneverket.