Åpent møte om tiltak i Mosseskogen

Onsdag 2. mars arrangerer vi åpent informasjonsmøte om hvordan planene med nytt dobbeltspor berører Mosseskogen.

Jernbaneverket skal bygge dobbeltspor på strekningen fra
Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert en ny
jernbanestasjon i Moss. Planlagt byggestart er 2017/2018.

Det arbeides nå med reguleringsplan for å fastlegge trasé.
Onsdag 2. mars arrangerer vi åpent informasjonsmøte om
hvordan planene berører Mosseskogen. Møtet holdes i
Moss bibliotek, Fossen 22, fra kl 18.00-20.00.

Det planlegges flere åpne møter utover våren som skal
omhandle andre deler av prosjektet Nytt dobbeltspor
Sandbukta-Moss-Såstad.

Velkommen!