Brumunddal-Lillehammer

Når det nye dobbeltsporet til Lillehammer står ferdig vil reisetiden til Oslo være redusert med ca. 50 minutter.

Det planlegges ca. 45 kilometer med dobbeltspor på strekningen gjennom kommunene Ringsaker og Lillehammer. Stasjonene i Brumunddal, Moelv og Lillehammer vil ligge på samme sted som i dag.

I henhold til Nasjonal Transportplan skal en del av strekningen mellom Hamar og Lillehammer være ferdig i 2026 for å gi kapasitet til flere tog. Resten av dobbeltsporet planlegges med sikte på sluttføring i 2030.

Terrenget mellom tettstedene er til dels bratt og krevende for jernbanebygging. Jernbaneverket skal jobbe med finne teknisk gode traseer som samtidig tar hensyn til blant annet naturmiljø og kulturlandskap.

Jernbaneverket utarbeider i 2016 et grunnlagsdokument. Vi innhenter informasjon og fakta om strekningen, og høster erfaringer fra andre delstrekninger i InterCity. Den offentlige planprosessen settes trolig i gang i første halvdel av 2017. Da starter vi arbeidet med et planprogram. Et planprogram er en «plan for planen» der det besluttes hvilke korridorer og konsekvenser som skal utredes. Planprogrammet beskriver også hvordan medvirkningen skal foregå.