Nyheter

 • Jernbaneverkets høringsuttalelse om Hamar

  1. juni leverte Jernbaneverket forslag til kommunedelplan og anbefalte korridor 1 vest. Hamar kommune har lagt ut alle tre korridorer på høring. Jernbaneverket står fast ved sin anbefaling, og har levert høringsuttalelse med flere innsigelser.

 • Mulighetsstudier av kulvertalternativet i Hamar

  Jernbaneverket har engasjert et eksternt konsulentbyrå og eget rådgivningsteam for å få et nytt blikk på hvilke muligheter kulvertløsningen kan gi Hamar by. Det eksterne forslaget ble presentert 7. september for formannskapet i Hamar.

 • Folkemøter på Stange og Ringsaker

  Kommunene Stange og Ringsaker har gjennomført folkemøter i samarbeid med Jernbaneverket.

 • Nye illustrasjoner på folkemøte

  Jernbaneverket viste nye illustrasjoner fra Strandgata på folkemøtet på Hamar. Illustrasjonene kan du se her.

 • Infotorg på Hamar

  Hamar kommune har åpnet informasjonstorg om jernbane i kulturhuset. Her finner du informasjon om planforslaget og alternativene for jernbanetraseer gjennom Hamar.

 • Høringsuttalelser og informasjonsmøter

  Fra 1. juli til 16. september kan alle som vil sende innspill (høringsuttalelser) til planforslaget til Jernbaneverket.

 • Spørsmål og svar om anbefalingen

  Her kan du lese svarene på noe av det du lurer på om Jernbaneverket vurdering av de tre korridorene på Hamar.

 • Hvorfor Jernbaneverket fraråder korridor 2 (midt) og 3 (øst)

  Korridor 2 er det dyreste alternativet av alle og det er knyttet stor usikkerhet til anleggsgjennomføringen. Hovedgrunnen til å fraråde korridor 3 er manglende godstilknytning mot Rørosbanen og stasjonslokaliseringen.

 • Jernbaneverket og knutepunktutvikling

  Tett og konsentrert utbygging rundt knutepunkt er et etablert mål som flere parter må samarbeide om. Jernbaneverket er èn av flere aktører i dette samarbeidet.

 • «Nye Koigen» kan bli dobbelt så stort

  Jernbaneverkets forslag til kulvert i Hamarbukta kan doble størrelsen på Koigenområdet. Området kan utvides østover med en fylling over og på utsiden av kulverten.