Kontakt oss

Nedenunder finner du kontaktinformasjon og en beskrivelse av ulike roller i prosjektet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planleggingsleder er ansvarlig for å lede planarbeidet for de respektive delstrekningene. Ansvaret inkluderer blant annet:

·     Ansvar for å definere, igangsette og gjennomføre (evt. utredninger og) planarbeid etter plan- og bygningsloven, med tilhørende teknisk planlegging og prosjektering.

·     Ansvar for at arbeidet gjennomføres i tett dialog med berørte kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører og etablere en effektiv og forutsigbar plan- og utredningsprosess, som ivaretar både ønsket om medvirkning og behovet for framdrift.

·     Ansvar for å følge opp leverandører, økonomi og fremdrift

I tillegg til planleggingsleder er det ansatt assisterende planleggingsledere og prosjekteringsledere med ulikt ansvarsområde. I tillegg benyttes fagressurser som er felles for hele InterCity-prosjektet.

Slik kontakter du oss:


Planleggingsleder
Sørli-Lillehammer
Sverre Setvik
Telefon: 922 87 758
E-post: sverre.setvik@jbv.no

 
Kommunikasjonsrådgiver
InterCity-Dovrebanen
Lisbet Botnen
Telefon: 900 34 970
E-post: Lisbet.Botnen@jbv.no

   

Adresse

Jernbaneverket

InterCity-prosjektet

Postboks 217 sentrum

0130 OSLO

Sentralbord: 05280
E-post


Jernbaneverket
Postadresse: Postboks 4350, 2308 HAMAR.