Flere grunnundersøkelser i Vestfold

Jernbaneverket fortsetter med grunnboringer og seismiske undersøkelser mellom Tønsberg og Larvik i september.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nytt for denne runden med undersøkelser på strekningen er at det i tillegg vil bli satt ut poretrykksmålere for å registrere grunnvannstanden i bakken.

- Undersøkelsene bidrar med viktig informasjon som brukes i den videre vurderingen av korridorer for nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik, forklarer prosjekteringsleder Toril Wiig og bemerker at poretrykksmålerne må stå over en lenger periode for å registrere årsvariasjoner.

Grunnboringene og utsetting av poretrykksmålerne utføres av Norges Geotekniske Institutt (NGI), og de seismiske undersøkelsene gjennomføres av Geophysix AS, begge på oppdrag for Jernbaneverket. Undersøkelsene skal gjøres så skånsomt som mulig og berørte grunneiere får brev i posten vedrørende grunnundersøkelsene før arbeidene starter opp.

Jernbaneverket beklager ulemper som grunnundersøkelsene kan medføre for naboer og grunneiere.