Ekspertverksted og mulighetsanalyse

Torsdag 17. september var det igjen duket for mulighetsanalyse av Larvik, denne gangen hos Jernbaneverkets rådgiverkontor i Sandvika.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er Statens vegvesen som arrangerer dette verkstedet, med Larvik kommune og Jernbaneverket som medarrangører. Sammen med eksperter innen byplanlegging, fikk arrangørene jobbe videre med analysene fra forrige verksted, som ble arrangert i Larvik før sommeren. Poenget med mulighetsverkstedet er å samle ulike aktører for å se på hele transportsystemet i Larvik, i tillegg til jernbane, med utgangspunkt i ulik lokalisering av framtidig stasjon.

Terje Grennes fra Norkonsult forsøker å kartlegge hva som ligger til grunne bak befolkningens transportvalg i en by. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Fire trinn
Deltakerne i verkstedet ble guidet gjennom et firetrinnsprinsipp. Først ble de bedt om å tenke nytt, og se etter et framtidsrettet transportsystem som legger til rette for at kollektiv, sykkel og gange skal bli et godt alternativ til dagens bilbaserte trafikksystem i Larvik.

Deretter skulle de se på om det var mulig å gjennomføre mindre omfattende løsninger for å optimalisere det eksisterende transportsystemet. Finnes det noen grep som kan gjøres innenfor de eksisterende rammene? Er det noen tiltak som kan iverksettes relativt raskt uten for store kostnader? Forslagene herfra skulle igjen kunne tas over i neste fase som gikk på hvilke løsninger som er mulig å gjennomføre med en begrenset ombygging.

Til slutt fikk deltakerne begynne å jobbe med hva som må bygges nytt for å komme fram til den optimale utviklingen av transportsystemene i Larvik.

Planleggingsleder Morten Klokkersveen fra Jernbaneverket (midten i bildet) betrakter Jomar Lygre Langeland fra Civitas (til venstre) sine forslag. Foto: Hilde Lillejord/JBV

- Hensikten med disse verkstedene er å få opp et mangfold av ideer og løsninger som vi kan ta videre inn i utredningen, forklarer planleggingsleder Morten Klokkersveen fra Jernbaneverket og prosjektleder Eva Preede fra Statens vegvesen. Mange av ekspertene som er med på verkstedet kjenner ikke Larvik by innenfra, men er dyktige byplanleggere som kan se på utfordringene med et nytt blikk.

- Vi ønsker et bredt spekter av innspill, men det blir fort konkret i en liten by. Det skal det trolig også være, avsluttet prosjektlederne som var fornøyd med de mange og varierte forslagene som kom i løpet av dagen.

Etter arbeidsdagen vil forslagene bearbeides. Sammen med planforslag som foreligger fra tidligere prosesser, skal dette være grunnlag for jobbingen på det neste verkstedet med lokale aktører 2. november, og på et åpent møte nærmere jul.

Prosejktleder Eva Preede fra Statens vegvesen, tegner ivrig sine forslag til infrastruktur på kartet over Larvik. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Lene Stenersen fra Statens vegvesen illustrer hennes forslag for å redusere bilbruken i Larvik sentrum. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Det finnes mange løsninger, men hvem har ansvaret for å iverksette dem? Foto: Hilde Lillejord/JBV

Anne Therese Anvik fra Larvik kommune. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Sammen med eksperter innen byplanlegging, fikk arrangørene jobbe videre med analysene fra forrige verksted som ble arrangert i Larvik før sommeren. Foto: Hilde Lillejord/JBV