Møtte grunneiere i Horten

Vel 50 personer møtte torsdag 2. juni til åpent møte og kontordag på Best Western i Horten for å høre om Jernbaneverkets planer for det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

De oppmøtte var for det meste grunneiere innenfor det foreslåtte planområdet. Disse var invitert av Jernbaneverket i forbindelse med at kommunene Re, Horten og Tønsberg har vedtatt å sende Jernbaneverkets anbefalte forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning på høring og offentlig ettersyn.

Spente på Jernbanverkets planer
Svein og Malin Aarum er kommet for å snakke med grunnerverer Magnus Billing fra Jernbaneverket ettersom de er grunneiere i det båndlagte området på Skoppum vest.

Familien Aarum i samtale med Jernbanverkets grunnerverver Magnus Billing. De er spente på hvilken innvirkning Jernbaneverkets planer vil ha for boligen sin på Skoppum, men har troen på at det vil bli veldig bra for området til slutt. Foto: Hilde Lillejord, JBV

- Vi trives veldig godt på feltet, men forstår at det er for tidlig å få en avklaring på hvorvidt vi vil bli rammet av utbyggingen eller ikke i dag, sier Svein Aarum som kan fortelle at familien også har kjøpt ny tomt i samme byggefelt og er spente på om de nå kan få bygge på denne.

- Det er jo ikke veldig kjekt å se at de foreløpige skissene er tegnet over boligen vår, men vi har forståelse for at noen boliger må gå tapt når det skal bygges nytt dobbeltspor. Vi får bare vente og se hva Jernbaneverket finner ut av i reguleringsplanfasen, sier Malin.

Til tross for at paret tror det kan bli slitsomt å bo tett opp til et stort anlegg i byggeperioden, er de begge overbevist om at den nye stasjonen vil gi et stort løft for området og håper derfor på å kunne fortsette med å bli boende i byggefeltet.

Vet dere noe vi ikke vet?
I tillegg til å gi informasjon til grunneiere, var også Jernbaneverket denne ettermiddagen opptatt av å få registrert lokale opplysninger som hvor det finnes energibrønner, stier og kulturelle verdier som ikke ble registrert under konsekvensutredningen.

- Jeg gleder meg til å trille kofferten hjemmefra og inn på toget! Det gjelder å holde ut i anleggsperioden, så blir det veldig bra med en stasjon så nær hjemmet vårt, sier Hege Røed Hanssen (i midten). Fra venstre: Planleggingssjef Elsebeth A. Bakke i samtale med Vigdis Aas, Hege Røed Hansen, Line Therese Røed og Kathrine Mathisen. Foto: Hilde Lillejord.

- Hittil har vi jobbet med de større linjene, men nå kan vi dykke mer ned i detaljene, forklarer planleggingsjef Elsebeth A. Bakke. Hun var svært fornøyd med den nye informasjonen som framkom under møtet med grunneierne i den båndlagte korridoren.
- Dette er viktige opplysninger for oss å ha med i den videre prosjekteringen, sier Bakke.

Videre framdrift for InterCity-prosjektet Nykirke-Barkåker:

  • 20. juni 2016 – høringsfrist
  • Høst 2016 – varsling av oppstart av reguleringsplanarbeid
  • Høst 2017 – planlagt oversendelse av forslag til reguleringsplan til førstegangsbehandling i kommunene Re, Horten og Tønsberg
  • Sommer/høst 2018 – Antatt vedtak av reguleringsplan i kommunene