Informasjonsmøter i Horten

I forbindelse med konsekvensutredning av nytt dobbeltspor på InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker, inviterer Jernbaneverket til informasjonsmøter 26. november.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Programmet for dagen er delt inn i tre bolker, tilpasset ulike målgrupper. Alle møtene vil være åpne og foregå i Auditorium Larvik på Bakkenteigen. 

Jernbaneverket vil holde åpne informasjonsmøter om konsekvensutredning av nytt dobbeltspor på InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Foto: Anne Mette Storvik/JBV

16.45 – 17.45   «Åpen kontordag»
Jernbaneverket og våre rådgivere vil være tilgjengelig for henvendelser fra enkeltaktører.

18.00 – 19.00   Informasjonsmøte for nye politikere og andre
For de av dere som ikke kjenner prosjektet fra før eller som ønsker en oppfriskning, vil vi tilby en generell presentasjon av IC-prosjektet og av de tre korridorene. Innholdet i dette møte vil være tilnærmet likt det som ble presentert i møtene i juli 2015.

19.00– 21.00   Informasjonsmøte for medvirkningsgruppen og andre
Her vil Jernbaneverket gi:

  • Introduksjon om InterCity-prosjektet
  • Status for alternativene pr. 26.11.15
  • Prinsipper for stasjonsutforming, forslag til veitilknytning
  • Orientering om arbeidet med knutepunktutvikling og andre samfunnsmessige virkninger 
  • Videre fremdrift og prosess for planarbeidet 

Jernbaneverkets anbefaling til korridor vil først bli offentliggjort når kommunedelplan oversendes kommunene Horten, Re og Tønsberg til førstegangsbehandling i februar 2016.

Vi ønsker alle velkommen!