Har startet med grunnboringer i Adalsrommet

Jernbaneverket startet denne uken med grunnboringer i Adalsrommet. Informasjonen som samles inn skal brukes i arbeidet med kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Denne boreriggen skal bore over 40 hull i Adalsrommet i sommer for å gi Jernbaneverket mer informasjon om hvordan grunnforholdene er i området. Foto: NGI

Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er til fjellet, og hva slags masser som finnes i grunnen. Det er viktig at grunnundersøkelsene gjøres nå i sommer.

- For å få gjort de riktige vurderingene fremover er vi avhengig av at vi får kunnskap om hva grunnen består av. Informasjonen vil hjelpe oss i arbeidet med å anbefale én av de tre ulike korridorene og hvilken av variantene i korridoren som er best, forteller planleggingsleder Elsebeth Bakke. 

Har kontaktet grunneierne
Grunnundersøkelsene gjennomføres av Norges Geoteknisk Institutt (NGI) på oppdrag fra Jernbaneverket. Jernbaneverket har på forhånd fått tillatelse fra de grunneierne hvor det skal gjøres undersøkelser.

- Vi har vært på besøk hos flere av grunneierne og fått informasjon om terreng, avlinger og andre lokale forhold. På bakgrunn av denne informasjonen har vi forsøkt å tilpasse borepunktene slik at de er minst mulig til ulempe, sier Elsebeth Bakke.

Borrer over 40 hull
Det skal borres mellom 40 og 50 hull i sommer, og det blir behov for flere boringer etter hvert.

- Vi kommer derfor til å ta kontakt med flere grunneiere fremover, sier Elsebeth Bakke.

Jernbaneverket trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt trasé og byggearbeider.

- Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet, sier Bakke.

Endelig trasé skal fastsettes gjennom arbeidet med reguleringsplan.

Jernbaneverket beklager de ulempene undersøkelsene medfører for naboer og grunneiere.