Fikk innspill fra barn og unge

Lørdag 26. september fikk barn og unge boltre seg med lego og tegnesaker. Det var Jernbaneverket som inviterte til medvirkningsmøte: Nå kunne barn og unge vise hva DE mente var viktig på en jernbanestasjon.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Med tegnesaker, legoklosser, skinner og tog, fikk barn og unge muligheten til å skape sin drømmestasjon, og synliggjøre sine perspektiver på stasjonsområdene. Det ble bygget og tegnet mange kreative stasjoner. Mange av de som kom ble i mange timer, og det var intens aktivitet hos både barn og voksne.

"Noe å gjøre"
Omtrent alle barna ønsket seg en stor og godt synlig klokke på stasjonsveggen. Mange nevnte at det måtte være butikk eller kiosk og mange sitteplasser. Mange var også opptatt av at det måtte være «noe å gjøre», for eksempel lekerom – og WiFi. I modellene som ble bygget var det mye glass, spesielt mot togene, og det ble plantet mange trær. Noen var mer visjonære, og bygde takhage med uteservering.


Fra venstre: Patrycja Tarnawska, Monika Szewczyk og Olivia Szewczyk.
Til høyre i bildet står arrangørene, Anne Rotvold, Elsebeth Bakke og Gunnar Ridderstrøm bak, og Bjørn Myklebust lener seg ivrig fram over bordet. Han har sønnen sin til venstre og Alexander Garthe til høyre for seg.

Møtet arrangeres for at Jernbaneverket skal få innspill til hvilke funksjoner barn og unge mener er viktige på stasjonene og hvordan disse kan utformes. 


Hanna Myklebust foretrakk tusjer framfor lego.


Anne Rotvold og Alexander Garthe i full sving.


Ada Constanse Gonzalez speider etter den rette brikken.Lina Bye Anvik og mamma Kari Bye Anvik tegnet ivrig i vei mens storebror Willy bygget med lego.


Barna bygget stasjoner langs skinnegangen, og det var stas med batteridrevet tog som kom innom byggverkene.Rådgiver Gunnar Ridderstrøm fotograferte grundig de ferdige byggverkene, og skal forsøke å lage 3D-modeller av dem.


Emil Javier og Even Fernando Auli bygget en kjempefin stasjon.

Jernbaneverket legger stor vekt på medvirkning, også for barn og unge. I vår arrangerte vi barnetråkkregistreringer

Alle foto: Anne Mette Storvik