Skoppum Vest anbefalt for nytt dobbeltspor

I kveld presenterte Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

I henhold til fastsatt planprogram er det utredet tre korridorer for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker:

Alternativ 1 – Bakkenteigen er vist med lilla linje. Alternativet har en variant via Nykirke tettsted. Alternativ 2 – Skoppum øst, blå linje, er det midtre alternativet. Alternativ 3 – Skoppum vest, markert med oransje linje, er det vestre alternativet.

Alternativ 1 (Bakkenteigen med en variant via Nykirke tettsted) og alternativ 2 (Skoppum øst) liggende på viadukt på vestsiden av Borreskåla. Alternativ 3 (Skoppum vest) går gjennom skogsområdene i vest, delvis i tunnel.

- Alternativ 3 er samlet sett det beste alternativet. Det er rangert som best i den samfunnsøkonomiske analysen og gir best jernbaneteknisk funksjonalitet. Vi er derfor sikre på at dette er den beste løsningen for Vestfoldbanen i et større perspektiv, sier planleggingsleder Elsebeth A. Bakke.

Planleggingsleder Elsebeth A. Bakke og prosjektdirektør Anne Siri Haugen presenterte i kveld Jerbaneverkets anbefaling for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Foto: Hilde Lillejord/JBV.

Åpent informasjonsmøte 
18. februar inviterer Jernbaneverket til åpent møte. Her vil vi presentere konsekvensutredningen, forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker og orientere om Jernbaneverkets anbefaling av korridor.

Når: Torsdag 18. februar 2016, kl. 18.00 – 21.00.
Hvor: Møtet avholdes på Bakkenteigen, Campus Vestfold

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.  

Veien videre
De tre kommunene Horten, Re og Tønsberg skal behandle kommunedelplanen for dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker. Kommunedelplanen med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og det blir da anledning til å sende høringsuttalelse til kommunene.Vi oppfordrer alle interesserte til å sette seg inn i utredningene som ligger her.

Endelig vedtak i kommunene forventes i oktober 2016. I henhold til Nasjonal Transportplan (NTP), planlegges det at dobbeltsporet mellom Nykirke-Barkåker skal stå ferdig til 2024 med planlagt byggestart i 2019.

Utbygging av dobbeltspor i InterCity-området vil knytte byene på Østlandet tettere sammen og gjøre det lettere å dagpendle mellom dem. Foto: Anne Mette Storvik