Alternativer pr. 17. juni 2015

17. juni presenterte prosjektledelsen og rådgiverne arbeidet så langt. Alternativene i hver korridor er vurdert i forhold til konsekvenser av inngrep, tekniske forhold, sikkerhet og kostnader. Ut fra dette er så antallet alternativer redusert til ett i hver korridor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Klikk på kartene for å se stor versjon i nytt vindu.

Klokken 15 rigget Jernbaneverket og rådgivere seg opp i kantina på Bakkenteigen. Besøkende kom og gikk i et jevnt sig, tittet på kartene som viste forskjellige typer registreringer og snakket med arrangørene.
Tom Olaf Kjær var en av dem som benyttet anledningen til å få en prat med planleggingsleder Elsebeth Bakke. Foto: Anne Mette Storvik

Klokken 18 var det presentasjon av arbeidet så langt i auditoriet. Det var godt oppmøte – om ikke like mange mennesker som på det første, åpne møtet.

Planleggingsleder Elsebeth Bakke åpnet med å si at disse åpne møtene er ett av tiltakene for å kvalitetssikre dataene som nå samles inn.
–Vi tar vare på og vurderer innspillene. Et nytt alternativ er kommet inn på bakgrunn av innspill. Ett annet innspill ble utredet ganske langt, men det viste seg at det ikke var bedre enn det opprinnelige. Andre alternativ er blitt justert, opplyste Bakke.

Hun overlot ordet til rådgiver Sven Narum, som åpnet med å minne om forutsetningene til IC-utbyggingen. Han forklarte at spørsmålet om to eller tre spor på Horten stasjon avhenger av hvilken løsning som velges i Tønsberg.

Så kom presentasjonen av det som var nytt siden mars. Alternativene i hver korridor er vurdert i forhold til konsekvenser av inngrep, tekniske forhold, sikkerhet og kostnader. Ut fra denne vurderingen har en kommet fram til ett alternativ  i hver korridor.

Korridor 1 – Bakkenteigen
Her er det nå en ny variant kalt «Vest for Bakkenteigen», med stasjonsområde vest for høgskoleområdet. Hvis dette skal bli en realitet, må deler av bebyggelsen på høgskolen bygges om.
Ulempen med dette alternativet, er at det berører Adalstjern naturreservat. Fordelene er at brulengden kan kortes ned med 800 meter, og at stasjonen blir svært nært høgskolen.  Jernbaneverket jobber videre med dette alternativet.

Korridor 2 – Skoppum øst
To varianter med tunnel under Skoppum er vurdert. Disse har man valgt å gå bort i fra, pga. grunnforholdene. Jernbaneverket utreder videre et alternativ med lang bru forbi Skoppum, med stasjon ved rv.19 eller nærmere høgskolen. I den forbindelse ser man også på mulige veiforbindelser.

Korridor 3 – Skoppum Vest
I mars ble det presentert to alternativer , og et alternativ kom som innspill under medvirkningsmøte. Jernbaneverket går videre med det alternativet som går nær Adalsborgen, på vestsiden av den.  Stasjonen vurderes plassert på sørsiden av rv. 19. Videre sørover går alternativet i tunnel gjennom Tangsrødmarka. Alternativet har fordeler både innenfor friluftsliv, landskapsbilde, teknisk og kostnadsmessig.

Etter presentasjonen, ble det en gjennomgang av hva en konsekvensutredning innebærer og inneholder.
-Vi har med spesialistene innenfor hvert tema, det er viktig at dere gir innspill til disse, understreket assisterende planleggingsleder, Bjørn Inge Myklebust.
Deretter bar det tilbake til kantina, hvor 3D presentasjonen ble kjørt gang på gang. Kart ble gransket og spørsmål stilt og besvart.

 En oppglødd Terje Larsen konstaterer at det kan se ut som om fiskedammen på eiendommen hans ikke blir berørt. Foto: Anne Mette Storvik

-Vi har fått innspill om at en hulveg vi visste om muligens er lengre enn vi trodde, forteller Fredrik Berg og Veronique Simon, begge fra NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning. Foto: Anne Mette Storvik.