Mange konstruktive forslag

Deltakerne i referansegruppen for Nykirke-Barkåker gjorde en god jobb da de møttes 24. mars for å diskutere fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Diskusjonene gjorde at noen byttet mening om hvilket alternativ som var best.
Referansegruppen består av politisk posisjon og opposisjon i kommunene og fylkeskommunen, lederne for de regionale etatene og representanter for interesseorganisasjoner lokalt og regionalt (næringsliv, naturvern, kultur m.m.)

Referansegruppen består av politisk posisjon og opposisjon i kommunene og fylkeskommunen, lederne for de regionale etatene og representanter for interesseorganisasjoner lokalt og regionalt (næringsliv, naturvern, kultur m.m.) Foto: Anne Mette Storvik.

Sterke meninger
Det var klart at mange kom til møtet med sterke meninger om hvilket alternativ som er det beste. Mange er også «programforpliktet» til å kjempe for ett bestemt alternativ, på vegne av den gruppen de representerer.

Styrte diskusjonen
Prosessleder Gunnar Ridderström var derfor krystallklar ved innledningen til gruppearbeidene: Dette var ikke tid og sted til kamp om hvilket alternativ som var best. Deltakerne skulle analysere de foreslåtte løsningene for traseene – og gjerne foreslå forbedringer, justeringer eller nye helt løsninger.
–Diskusjonen om det beste alternativet kommer over sommeren, når vi vet mer om konsekvensene av de tre korridorene som skal utredes, understreket Ridderström.

Nye og kreative forslag
Gruppene diskuterte et bredt sprekter av problemstillinger og foreslo nye løsninger som de mente var bedre enn de som er utarbeidet til nå.
Fra venstre: Gro Bratsberg fra Statsbygg, Arve Høiberg, AP, Kristin M Løkeberg fra Visit Horten, Håkon Dreyer Sæter fra Statsbygg, Roar Otto Andersen fra Opplysningsvesenets fond/Clewens Eiendom og  Maria Aasen-Svensrud fra kommunestyret, Horten AP. Foto: Anne Mette Storvik
Denne gruppen (bildet over)  presenterte en ny løsning for korridor 1 (Bakkenteigen) hvor de la jernbanesporene mellom Campus Vestfold og naturreservatet rundt Adaltjern (se bildet under). 
 
Deltakerne illustrerte ulike løsninger og tegnet på kart. Foto: Anne Mette Storvik 

Det oppsto mange interessante diskusjoner rundt bordene.
 
Fra venstre: Kim Louis Belaska (LOs distriktsekretær i Vestfold), Anne Kari D. Matiesen, Opplysningsvesenets fond, Elin Saastad, Christer Berg, Studentsamskibnaden, Øystein Sandtrø, Tønsberg kommune, Morten Ørke Larsen, Opplysningsvesenets fond, Øystein Bredal-Thorsen, Horten næringsforening. Stående: prosessleder Gunnar Ridderström.Foto: Anne Mette Storvik. 

 Denne gruppen hadde også spennende løsninger til planleggingsleder Elsebeth Bakke og prosessleder Gunnar Ridderström.

Denne gruppen mente at jernbanesporene burde legges på østre side av Adalsborgen, og gjorde oppmerksom på at det ligger et industriområde like ved RV 19 som kan egne seg om stasjonsområde.Foto: Anne Mette storvik. 

Roste deltakerne
Planleggingsleder Elsebeth Bakke roste alle møtedeltakerne:
–Presentasjonene var saklige og fine, akkurat slik vi ønsket oss! Vi har fått mange bra innspill som vi kan ta med oss i det videre arbeidet, avsluttet Bakke.

Dokumentasjonen/innspillene er nå lagt ut på siden "Møter"