Nyheter

  • Løsninger per 17. mars 2015

    Arbeidet startet i desember 2014 med 1–2 varianter i hver korridor. Målet var - og er - reduksjon til én trasé i hver korridor. Etter dette vil traseene optimaliseres videre.