Nyheter

 • Møte med politikere

  Jernbaneverket arrangerte torsdag 25. juni et informasjonsmøte for politikerne fra Horten, Re og Tønsberg i tillegg til Vestfold fylkeskommune.

  Møte med politikere i Horten
 • Alternativer pr. 17. juni 2015

  17. juni presenterte prosjektledelsen og rådgiverne arbeidet så langt. Alternativene i hver korridor er vurdert i forhold til konsekvenser av inngrep, tekniske forhold, sikkerhet og kostnader. Ut fra dette er så antallet alternativer redusert til ett i hver korridor.

 • Vurdering av utredningsarbeidet

  Torsdag 18.06.15 ble en intensiv møtedag for InterCity-prosjektet Nykirke-Barkåker. Både referansegruppen og medvirkningsgruppen var invitert for å kvalitetssikre arbeidet som er gjort av de ulike fagrådgiverne i konsekvensutredningen så langt.

  Møte med referansegruppa 18.06.2015
 • Delte fremtidsplanene og visjonene

  Torsdag 11. juni møtte Jernbaneverket deltakere fra næringslivet, kommunene og fylkeskommunen til et møte om lokale og regionale virkninger.

 • Tar ungene med på råd

  Fredag 12. juni var 6. trinn på Fagerheim skole på Nykirke Jernbaneverkets hjelpere i arbeidet med å planlegge hvor den nye, dobbeltsporede jernbanen skal ligge.

 • Starter med grunnboringer i Borreskåla

  Jernbaneverket starter mandag med grunnboringer i Borreskåla. Dataene som samles inn skal brukes i arbeidet med kommunedelplan for nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker.

 • Stasjonsløsninger på Vestfoldbanen

  Jernbaneverket har fått flere spørsmål etter oppslag om stasjonsløsninger og hvilken levetid som legges til grunn ved planlegging av InterCity-strekningene (IC-strekningene).

 • Mange konstruktive forslag

  Deltakerne i referansegruppen for Nykirke-Barkåker gjorde en god jobb da de møttes 24. mars for å diskutere fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.

 • God stemning på dialogmøte

  Jernbaneverket møtte 24. mars 70 personer til dialogmøte om hvor spor og stasjon skal ligge mellom Nykirke og Barkåker - og mer engasjerte møtedeltakere skal man lete lenge etter.

 • Stor deltagelse på informasjonsmøter

  I Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023 er det bestemt at det skal stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker i 2023. Strekningen er nå under planlegging. Jernbaneverket ønsker en åpen prosess og informerte tirsdag 17. mars om arbeidet så langt, og om hvordan potensielt berørte og interesserte kan gi innspill.

  ingressbilde viser folk på informasjonsmøte