Nyheter

 • Spenning i Horten

  26. november ble det avholdt informasjonsmøter om videre planprosess av InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker, og detaljering rundt de tre korridorene.

 • Informasjonsmøter i Horten

  I forbindelse med konsekvensutredning av nytt dobbeltspor på InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker, inviterer Jernbaneverket til informasjonsmøter 26. november.

 • Innspill om fremtiden

  Onsdag 23. september var vel 40 personer samlet for å drøfte regional og lokal utvikling ved foreslåtte plasseringer av togstasjonen på strekningen Nykirke – Barkåker.

 • Fikk innspill fra barn og unge

  Lørdag 26. september fikk barn og unge boltre seg med lego og tegnesaker. Det var Jernbaneverket som inviterte til medvirkningsmøte: Nå kunne barn og unge vise hva DE mente var viktig på en jernbanestasjon.

 • Medvirkningsmøte for barn og unge

  Lørdag 26. september fra klokken 12.00 til 16.00 arrangerer Jernbaneverket medvirkningsmøte for barn og unge på Midgard historiske senter i Horten.

 • Informerte politikere 27. august

  Torsdag 27. august møtte Jernbaneverket og rådgiverne politikere i Horten. Mange engasjerte personer stilte opp, og fikk vite siste nytt fra prosjektet.

 • Oppklarer misforståelser om InterCity-planleggingen i leserbrev

  Denne uken har det vært oppslag i flere vestfoldmedier om kostnader og løsninger for Vestfoldbanen. Artiklene inneholder mange faktafeil og mistolkninger som Jernbaneverket korrigerer i en kronikk som står på trykk i Gjengangeren i dag.

  Leserinlegg
 • Illustrasjon av korridor 1

  Dette er en foreløpig illustrasjon av korridor 1 mellom Nykirke - Barkåker. Denne ble presentert i medvirkningsmøtene i juni 2015.

  bru
 • Jernbaneverket gjør flere grunnundersøkelser

  InterCity-prosjektet vil utføre resistivitetsmålinger (ERT) på strekningen Nykirke – Barkåker fra 3. august - 9. august.

  Flere grunnundersøkelser Nykirke-Barkåker
 • Har startet med grunnboringer i Adalsrommet

  Jernbaneverket startet denne uken med grunnboringer i Adalsrommet. Informasjonen som samles inn skal brukes i arbeidet med kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.