Nyheter

 • Møtte grunneiere i Horten

  Vel 50 personer møtte torsdag 2. juni til åpent møte og kontordag på Best Western i Horten for å høre om Jernbaneverkets planer for det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold.

 • Befaringer og undersøkelser av planområdet

  I forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker, har Jernbaneverket behov for å gjennomføre befaringer og arkeologiske forundersøkelser i det foreslåtte planområdet.

 • Åpne møter i Horten 2. juni

  Jernbaneverket inviterer til åpent informasjonsmøte og kontordag i forbindelse med at kommunene Re, Horten og Tønsberg har vedtatt å sende Jernbaneverkets anbefalte forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning på høring og offentlig ettersyn.

 • Gode innspill til kommunedelplan

  Folkemøtet om kommunedelplan i for Nykirke-Barkåker ble konstruktivt og nyttig. Om lag 50 mennesker møtte opp på Bakkenteigen 3. mai for å lytte og gi innspill. Møtet ble arrangert av Jernbaneverket i samarbeid med kommunene Re, Horten og Tønsberg.

  Åpent møte Nykrirke-Barkåker
 • Informasjonsmøte i Horten

  I forbindelse med høringsprosessen inviterer kommunene og Jernbaneverket til høringsmøte.

 • Enstemmig fra Horten, Re og Tønsberg

  Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker har blitt enstemmig vedtatt sendt på høring av kommunene Horten, Re, og Tønsberg.

 • Behov for flere grunnundersøkelser

  I forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker, har Jernbaneverket behov for ytterlige grunnundersøkelser.

 • Best for flest

  Drøye hundre personer var samlet på Bakkenteigen i et åpent informasjonsmøte om Jernbaneverkets anbefaling for strekningen Nykirke-Barkåker torsdag kveld.

 • Skoppum Vest anbefalt for nytt dobbeltspor

  I kveld presenterte Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor for InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker. Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen har Jernbaneverket vurdert alternativ 3, Skoppum vest, som det beste alternativet for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker.

 • Anbefaling av nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

  17. februar presenterer Jernbaneverket forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Nykirke-Barkåker i kommunene Horten, Re og Tønsberg.