Møter

Jernbaneverket vektlegger åpenhet og god dialog med kommunene og innbyggere som blir berørt av utbyggingen. Det vil derfor jevnlig bli arrangert møter med politikere, organisasjoner, lag og foreninger som får komme med innspill direkte til planleggerne i løpet av planprosessen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket øsnker å ha god dialog med kommuner og naboer under hele planprosessen og inviterer derfor jervnlig til åpne møter og andre samarbeidsmøter. Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord

E-postvarsling om åpne møter
Dersom du vil ha e-postvarsling om kommende, åpne møter kan du sette deg på lista ved å sende en e-post.
NB:
Denne e-postadressen er kun for å registrere seg som mottaker av informasjon om når det er åpne møter (ingen annen informasjon) , og e-post hit blir ikke besvart. Skriv gjerne "Varsling åpne møter" i emnefeltet. 
Vi har mottatt noen e-postadresser som ikke fungerer.
Hvis du registrerte e-postadressen din på det første, åpne møtet, og den ender på hotmail.com eller online.no,  må du sende epost-adressen din på nytt til e-post

..........................................Nye møter........................................

Åpen kontordag
Det vil bli arrangert åpen kontordag torsdag 2. juni på Best Western hotell i Horten fra kl 13-18.

Presentasjon av planforslaget
Horten kommune vil redegjøre for behandling av planforslaget i kommunene før Jernbaneverket presenterer planforslaget korridor 3, med vekt på spesielle utfordringer og forberedelser til neste planfase.

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Les mer her

 

............................................Avholdte møter..............................

Åpent informasjonsmøte 18.02.2016
Bakkenteigen Campus
18-21
Les nyhetssaken fra møtet

Forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning 17.02.2016
Horten
Les nyhetssaken fra møtet

Møte med politikere 27. august 2015
Horten
18.00 - 20.00
Les nyhetssaken fra møtet

Åpen informasjonsdag onsdag 17. juni.

Når:
Klokken 15.00 til 20.00
Hvor: Bakkenteigen/Campus Vestfold

Lokale og regionale virkninger (kun for inviterte)

Når: 11. juni 2015, klokken 12.00 til 16.00
Hvor: Midtgard historiske senter (ved Borrehaugene - Horten)

Referansegruppemøte - registrering og verdivurderinger (kun for inviterte)

Når: 18. juni 2015, klokken 12.00 til 16.00
Hvor: Quality Hotel Tønsberg

Medvirkningsgruppemøte (kun for inviterte)

Når: 18. juni 2015, klokken 17.00 til 21.30
Hvor: Bakkenteigen/Campus Vestfold  

Samarbeidsgruppemøte (kun for inviterte)

Når: 19. juni 2015, klokken 09.15 til 11.45
Hvor: JBV sitt prosjektkontor

Møte med politikere (kun inviterte)

Når: 25. juni 2015, klokken 18.00 til 20.30
Hvor: Ikke avklart enda

Dialogmøte tirsdag 24. mars
Jernbaneverket arrangerte et dialogmøte tirsdag 24. mars hvor deltakerne kunne gi innspill direkte til arbeidet med løsningsvariantene i hver korridor.
De rundt 70 oppmøtte deltakerne var hovedsakelig grunneiere, men også lag, organisasjoner og foreninger var representert.
Les nyhetssaken fra møtet
Les dokumentasjonen/innspillene fra møtet (PDF)

Møte med referansegruppen 25. mars
Referansegruppen består av politisk posisjon og opposisjon i kommunene og fylkeskommunen, lederne for de regionale etatene og representanter for interesseorganisasjoner lokalt og regionalt (næringsliv, naturvern, kultur m.m.)
Les nyhetssaken fra møtet
Les dokumentasjonen/innspillene fra møtet (PDF)

...................................................................................

Tirsdag 17. mars ble det først avholdt møte med de potensielt berørte grunneierne, deretter et åpent møte for alle interesserte.

Grunneiermøte

- Jernbaneverket mente det var riktig at det var grunneierne som kan bli berørt, som fikk se variantene først. Derfor ønsket vi å presentere arbeidet for dem før variantene ble offentlige og kom på trykk i pressen, eller ble lagt ut på nettet, forteller planleggingsleder for Nykirke-Barkåker Elsebeth A. Bakke.

Det var sendt ut brev til potensielt berørte grunneiere om møtet. Under grunneiermøtet var auditoriet på Bakkenteigen nesten fullt. Rundt 200 personer møtte opp. Noen av disse grunneierne KAN bli berørt av en eller flere av de variantene som er skissert.

Åpent møte
Rundt 100 personer møtte opp på det åpne informasjonsmøtet i etterkant av grunneiermøtet. Informasjonen som ble presentert var den samme som grunneierne fikk.