Nyheter

 • Utvider høringsfristen

  I forbindelse med behandling Jernbaneverkets korridorforslag for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, er det besluttet å utvide høringsfristen en måned med ny frist satt til 30. september 2016.

 • Møtte beboere i Drammen

  Omlag hundre personer møtte opp da Jernbaneverket i samarbeid med Drammen kommune arrangerte åpen kontordag på Sundland i Drammen onsdag 22. juni.

 • Informerer grunneiere i Drammen

  I forbindelse med utleggelse og høring av kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen, er Jernbaneverket i gang med åpne kontordager og informasjonsmøter.

 • Utleggelse av kommunedelplan med konsekvensutredning

  Kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen ble 24. mai lagt ut på høring.

 • Anbefalte korridor mellom Drammen-Kobbervikdalen

  19. april orientere Jernbaneverket formannskapet i Drammen kommune om sin anbefaling til valg av korridor mellom Drammen og Kobbervikdalen.

 • Fastsatt planprogram for Drammen–Kobbervikdalen

  24. november vedtok bystyret i Drammen kommune jernbaneverkets forslag til planprogram.

 • Flere grunnundersøkelser langs Vestfoldbanen

  Jernbaneverket starter med seismiske undersøkelser i september. Informasjonen som samles inn skal brukes i planarbeidet for nytt dobbeltspor for strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Tønsberg- Larvik.

 • Starter med grunnboring i sommer

  Jernbaneverket skal grunnbore på strekningen Drammen-Kobbervikdalen i sommer og høst. Informasjonen skal brukes i arbeidet med kommunedelplan for nytt dobbeltspor på strekningen.

 • Informasjonsdager i Drammen

  Forslag til planprogram for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen er på høring frem til 19. juni. I den forbindelse har Jernbaneverket hatt flere informasjonsmøter for interesserte.

 • Informasjonsdager om planprogram for Drammen-Kobbervikdalen

  Jernbaneverket inviterer til åpne møter og åpne kontordager om planprogram for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen.