Ansatte

Her er kontaktinformasjon til alle i InterCity-prosjektet. Bildene av lederne på InterCity kan lastes ned høyoppløst ved å trykke på bildet. Foto krediteres: Jernbaneverket.


Prosjektdirektør
Anne Siri Haugen
Telefon: 48058414
E-post 


 

 


Kommunikasjonssjef
InterCity overordnet
Ingunn Monstad
Tlf: 97612100 
E-post 


Kommunikasjonsrådgiver

InterCity-Vestfoldbanen
Hilde Lillejord
Tlf: 91650229 
E-post 

Kommunikasjonsrådgiver
InterCity-Dovrebanen
Lisbet Botnen
Telefon: 90034970
E-post 

Planleggingssjef 
Nykirke-Barkåker
Elsebeth A. Bakke 
Telefon: 91529402
E-post 


Ass. Planleggingsleder
Nykirke-Barkåker
Bjørn Myklebust
Telefon: 
E-post 

Prosjekteringsleder 
Nykirke-Barkåker
Randi Braathen
Telefon: 95205601
E-post

Prosjektdirektør Ringeriksbanen
Morten Klokkersveen
Telefon: 41610640 
E-post


Ass. Planleggingsleder
Tønsberg-Skien
Hans Jørgen Bihli 
Telefon: 41236701
E-post


Planleggingssjef
Tønsberg
-Skien
Toril Wiig
Telefon: 46473290
E-post

Planleggingssjef
Haug - Halden
Elisabeth Nordli
Telefon: 91657376
E-post 


Planleggingsleder
Haug - Halden
Iselin Eng
Telefon: 92404670
E-post


Prosjekteringsleder
Haug - Halden
Hanna Lundkvist
Telefon: 48950149
E-post

Ass.Prosjekteringsleder
Haug - Halden
Marthe Stranden
Telefon: 93682126 
E-post


Fung. Planleggingsleder
Haug - Halden
Alf Louis Solvang
Telefon: 90937564
E-post

 

Planleggingsleder
Drammen-Kobbervikdalen
Sverre Lerbak
Telefon: 40435348
E-post


Ass. Planleggingsleder
Drammen-
Kobbervikdalen
Torgeir Fossnes
Telefon: 91655807
E-post

Prosjekteringsleder
Drammen-
Kobbervikdalen
Ingrid Rydholt
Telefon: 91880382
E-post

Planleggingsleder
Sandbukta-Moss-Såstad
Trygve Kvarme
Telefon: 97513254
E-post

   

Planleggingsleder
Brumunddal-Lillehammer
Harald Monsen
Telefon: 91811628 
E-post

Planleggingssjef 
Sørli-Brummundal
Sverre Setvik
Tlf: 92287758 
E-post

Prosjekteringsleder
Sørli-Lillehammer
Arnt Nyborg
Tlf: 95841495
E-post

Prosjekteringsleder
Sørli-Lillehammer
Henning Vardøen
Tlf: 92402301 
E-post

   


Leder 
Teknikk og konsept
Trude Anke Kristoffersen
Tlf: 91655922 
E-post

Senioringeniør Elkraft
Teknikk og konsept
Øivind Andersen 
Telefon: 95171517
E-post 


Fagansvarlig Elkraft
Teknikk og konsept
Johan Seljås
Telefon: 91656315
E-post

Senioringeniør
Teknikk og konsept
Henning Andenæs
Telefon: 92238508
E-post


Senioringeniør geoteknikk
Teknikk og konsept
Anne Lise Berggren
E-post

 
Fagansvarlig RAMS
Teknikk og konsept
Britt Granerud
Telefon: 95188498
E-post

Senioringeniør signal
Teknikk og konsept
Audun Holtet
Telefon: 91650006
E-post


Fagansvarlig Linjen
Teknikk og konsept
Arve Hustadnes 
Telefon: 91656220
E-post   


Prosjektleder
Konseptdokument 
Vera Jensen
Tlf: 91656248
E-post 


Senioringeniør spor
Teknikk og konsept
Arild Steen
Telefon: 
E-post


Fagansvarlig
Teknikk og konsept
Magnus Johnsen
Telefon: 48867445 
E-post


Senioringeniør Miljø
Teknikk og konsept
Haavard Kjerkol
Telefon: 91656219
E-post 


Fagansvarlig 3D
Teknikk og konsept
Kristin Lysebo
Telefon: 90675455
E-post

Kontraktsrådgiver
Stab
Erling Karlsen Nordhagen
Telefon: 98880503
E-post

Fremdriftsplanlegger
Stab
Magnus Spaberg
Telefon: 
E-post   

Personalkonsulent  
Stab
Lena Elisabeth Hauge
Telefon: 91656268
E-post

Prosjektstyringsleder
Stab 
Bjørn Morten Eek
Telefon: 95106175
E-post

Prosjektsekretær 
Stab
Nini Køien Latham
Telefon: 98641587
E-post


Dokumentstyrer
Stab
Bente Helen Simensen
Telefon: 48895262
E-post


Leder
knutepunktutvikling
Marianne Hermansen
Tlf: 95754213
E-post 

Medarbeider 
knutepunktutvikling 
Pål Lanser
Telefon: 95847372
E-post


Medarbeider 
knutepunktutvikling 
Birgithe B. Haneseth
Telefon: 99601810
E-post


Medarbeider
knutepunktutvikling
Karin Holen
Telefon:91775701
E-post

   
     
 

InterCity-prosjektet


Besøksadresse: 
Jernbaneverket, Stenersgata 1 D, 0103 Oslo

Postadresse:
Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar

Sentralbord: 05280