3D

InterCity-prosjektet har som mål å bruke modellbasert prosjektering (3D) for alle fag i planleggingen av nye dobbeltspor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

3D-illustrasjon fra prosjektet Kleverud-Sørli.

  • InterCity-prosjektet skal prosjekteres etter «Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket» og “InterCity: Anbefalt praksis for felles rutiner og metodikk modellprosjektering” og tilpasset InterCity-prosjektet

 

  • Det skal leveres samordningsmodell og fagmodeller i 3D for alle fag, tilpasset nødvendig detaljeringsgrad for plannivået
  • 3D modellen skal videreføres på neste plannivå, og utvikles i takt med detaljeringsgraden på prosjektet
  • Videre skal modellene brukes i alle faser av prosjekteringen, samt under bygging av prosjektet. Modellen skal ende opp «som bygget modell» ved anleggsavslutning
  • Modellene oppdateres kontinuerlig i prosjekteringsfasen, og brukes aktivt i all kommunikasjon med berørte parter i prosjektet.