Ansatte

Tom R. Stillesby
Tom leder høyhastighetsutredningen. Han har bred nasjonal og internasjonal erfaring innen prosjektledelse, forretningsutvikling, kjøp/salg av virksomheter og organisering. Tom har jobbet mye i olje– og energisektoren, både som direktør i Aker (1976–1997) og direktør i ABB/Vetco Aibel (1997––2007). I forbindelse med dette har han vært operativt ansvarlig for virksomhet i Norge og internasjonalt i Europa, Østen, Nord– og Sør Amerika.
De siste 2 årene har han arbeidet som rådgiver for Mesta. Han driver sitt eget rådgivningsfirma som heter Danisman.
Tom har en sivilingeniørgrad fra University of Newcastle upon Tyne, og tilleggsutdannelse innen ledelse og økonomi fra BI og IMD i Lausanne.

Britt Narmo
Britt er lederstøtte for Tom og organisator for utredningen. Hun har over 20 år bak seg som HR-leder og kontorsjef. Hun har vært kontorsjef hos VMETRO AS (1991-2000), HR-sjef hos VMETRO AS (2000-2008) og HR-sjef hos Curtiss-Wright Controls Electronic Systems Inc (2008-2010).
Britt er utdannet ved HR Akademiet, HR Norge og har personal og ledelsesutdanning fra bedriften VMETRO.
Lisbet Kierulf Botnen
Lisbet er kommunikasjonsrådgiver for utredningen. Hun har 16 år som journalist bak seg, de fleste fra NRK. Der har hun jobbet i nyhetskanalen Alltid Nyheter, i Dagsnytt og i tv-programmet ”Spekter” (2000-2010). Tidligere jobbet hun i juritzen tv-produksjon, hovedsakelig med forbrukerprogrammet ”tv2 hjelper deg”(1997-2000).
Lisbet er utdannet journalist fra Høyskolen i Oslo, og har i tillegg grunnfag i statsvitenskap og medier – og kommunikasjon.

 I tillegg jobber disse konsulentene i Railconsult AS for oss:

Ove Skovdahl
Ove er jernbanefaglig rådgiver i prosjektet og har et spesielt ansvar for oppfølging av fase 3. Han har 25 års erfaring fra norsk jernbanevirksomhet, med hovedvekt på planlegging, sikkerhet og ledelse. Av konkrete oppgaver kan nevnes prosjektledelse ved planlegging av Gardermobanen (1992-95), plansjef i Jernbaneverket region øst (1995-98) og sikkerhetsdirektør i Jernbaneverket (2000-2007). Ove har jobbet som rådgiver i Railconsult AS siden 2007.
Ove er utdannet sivilingeniør fra NTH (1985) og har en mastergrad i ledelse fra BI

Liv Bergqvist
Liv er ansvarlig for å følge opp Atkins og markedsanalysene som gjøres i utredningen, og har bistått prosjektet siden oppstarten av fase 2. Hun har vært ansatt i Railconsult siden sommeren 2008 og jobber mest med markedsanalyser, logistikk og anskaffelser på nasjonalt og nordisk nivå. Spesielt kan nevnes analyser av gods- og varestrømmer, anskaffelse av terminaloperatører, terminalnettverk og spørreundersøkelser.
Liv har en bachelorgrad i vare- og handelsledelse på Handelshøyskolen BI. Hun har også avlagt eksamen på Høgskolen i Molde i Innføring i samferdsel. Dette kurset er en del av masterstudiet i Samferdselsplanlegging.
 Anette Evjenth
Anette bistår  prosjektledelsen i Høyhastighetsutredningen med oppfølgingen av konsulentene som gjennomfører utredningene i vest- og sørkorridoren.  Hun var med på anskaffelse av konsulenter for miljøanalyser, og følger opp dette arbeidet videre i prosjektet.  Etter at hun startet i Railconsult  i 2009, har hun jobbet med ulike typer prosjekter innen planlegging, strategisk analyse og kartlegging.
Anette er utdannet landskapsarkitekt MNLA fra UMB på Ås.

Bjørn Bryne
Bjørn bistår prosjektledelsen i Høyhastighetsutredningen med oppfølgingen av konsulentene som gjennomfører utredningene i nord – og østkorridorene.  Han har 15 års erfaring fra jernbanevirksomhet i Sverige og Norge, med hovedvekt på forretningsutvikling, rullende materiell, godstransport og infrastrukturplanlegging.  
Bjørn har utdannelse fra Farkosttekniklinjen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og har jobbet hos Statens Järnvägar, Green Cargo AB og Banverket før han begynte hos Railconsult i 2006.