Velkommen til Høyhastighetsutredningen!

- Da jeg fikk henvendelsen om å være prosjektleder for Høyhastighetsutredningen i Norge ble jeg noe overrasket. Min bakgrunn er fra 30 års virksomhet innen offshoresektoren med ledelse av prosjektering og bygging av olje- og gass installasjoner. Jeg kunne ingenting om jernbane, sier prosjektleder Tom Stillesby.

Men etter å ha lest mandatet forsto jeg at dette dreier seg om mye mer enn en utredning av høyhastighetstog i Norge. Mandatet beskriver et behov for å utarbeide en langsiktig strategi for fjerntogstrekningene i Norge, med målsetning om at høyhastighetsbaner skal bygges.

Det er ikke mange som får en slik mulighet til å være med å påvirke de langsiktige valgene for Norges transport- og infrastrukturstrategi. Derfor brukte jeg ikke lang tid på å takke ja til oppgaven.

Norge ligger langt bak land vi ønsker å sammenligne oss med når det gjelder å ta i bruk jernbane for en effektiv persontransport på strekninger over 100 km. Det er sikkert mange grunner til det. Men det er gledelig at myndighetene nå ønsker å få utredet denne problemstillingen.

Hvorvidt vi ender opp med å kunne anbefale bygging av høyhastighetsbaner, gjøre tilpasninger og utbedringer av eksisterende nett for å kjøre med høyere fart eller kun videreføre dagens politikk vil framtiden vise.

Jeg gleder meg i alle fall veldig til oppgaven som ligger foran oss og håper dere vil få glede av våre internettsider. Der vil vi gi dere all tilgjengelig informasjon om resultater underveis i utredningen.